Redovni:

1. Luka Krainc, Predsjednik

2. Petar Mikulčić, Tajnik

3. Damir Mrvčić, Blagajnik

4. Helena Jenkač

5. Goran Mikulčić

6. Barbara Novak Krainc

7. Matija Krainc

8. Dina Kašmo Krainc

9. Vedran Bujanec

10. Valentina Kogl

11. Martina Rajič

12. Igor Šinko

13. Tibor Turkalj

 

Nominalni:

1. Spomenka Vlahović

2. Spomenka Gabrić